Regulamin

REGULAMIN SKLEPU CHULLO

 1. Postanowienia ogólne

  Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego www.chullo.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
  Sklep należy do O!CHULLO MARTA HAŁASA ul. FIlipkowskiego 15/3, 81-578 Gdynia, NIP 5792079415, REGON: 524625616

  W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail
  kontakt@chullo.pl lub dzwoniąc pod numer +48 516021663.

  Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów Chullo Team;)

 2. Definicje

  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Chullo
  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu
  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.chullo.pl
  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  Zamówienie
  – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
  Produkt– dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
  klientem a sprzedającym.
  Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i
  umowę o dzieło.

 3. Kontakt ze sprzedawcą

  Nr telefonu : +48 516 021 663

 4. Składanie zamówień, wysyłka, okres realizacji zamówienia

  Zamówienia przyjmowane są drogą mailową, telefoniczną bądź poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach, takich jak rozmiar, kolor czy wzór, ale i indywidualne projekty, dostosowywane do gustu klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu i dokonać ustalenia wyglądu, rozmiaru a także ceny produktu. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty . W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem In Post (12,99 zł brutto) lub firmy kurierskiej (14 zł brutto), w przypadku zakupu powyżej 300 zł wysyłka gratis. Czas realizacji zamówienia omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od poziomu skomplikowania nowego projektu oraz czasu potrzebnego na jego stworzenie. Jednocześnie Sprzedający jest zobowiązany do wysyłki produktów w omówionym wcześniej terminie. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.

 5. Polityka zwrotów

  Sklep Chullo akceptuje zwroty bez podania konkretnej przyczyny. Klient ma do tego prawo w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów , które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący. Aby dokonać zwrotu produkt w stanie idealnym należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Paczkę należy zaadresować na adres: 

  O!CHULLO MARTA HAŁASA

  ul. FIlipkowskiego 15/3, 81-578 Gdynia

 6. Reklamacje

  Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo, telefonicznie bądź pisemnie na adres firmy. Konieczne jest nadesłanie zdjęć pokazujące np. uszkodzenie towaru. Twórca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 7. Płatności

  Płatności za zakupiony towar należy dokonać na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Istnieje możliwość wysyłki towaru zagranicę. W celu ustalenia szczegółów takich jak koszty takiej wysyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 8. Polityka prywatności:

  Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Korzystanie ze sklepu internetowego www.chullo.pl oznacza akceptację powyższego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych). W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Regulamin sklepu internetowego www.chullo.pl wchodzi w życie z dniem 01.10.2020

Odbierz swój kupon na 10%

Tylko dla nowych klientów!

Dziękujemy! Odbierz swój kupon

Nowy klient

Tylko dla nowych użytkowników!

Odbierz swój kupon na start!